Gypsy Rings Set

Gypsy Rings Set

389.00 ₪מחיר

סט ג׳יפסי מורכב משתי טבעות- טבעת ג׳יפסי וטבעת מיני ג׳יפסי

ניתן לרכוש את הטבעות גם בנפרד

המחיר של שתי הטבעות כסט נמוך יותר.

כדי לבחור את מידת הטבעת

המתאימה לכן יש למדוד את

היקף האצבע עליה אתן רוצות

את הטבעת.

ניתן להשתמש באפליקציה

 "Ring Sizer" 

לשים לב שהמידה שאתן בוחרות היא מידה אירופאית ( EU )